Logopeda

Kontakt do logopedy

amaciatek@przedszkole-siodemka.pl    dkordowiecka@przedszkole-siodemka.pl

Ćwiczenia oddechowe

25.03.2020

Głoski syczące „s, z, c dz”

25.03.2020

Ćwiczenia do wywołania głoski "L"

26.03.2020

ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO (FONEMOWEGO)

26.03.2020

Głoski szumiące „sz, ż/rz, cz, dż”

27.03.2020

Ćwiczenia DO WYWOŁANIA GŁOSKI "R"

27.03.2020

Co nieco o MOWIE dziecka,
czyli o czym warto wiedzieć

27.03.2020

Głoska "sz"

30.03.2020

Głoska "sz"

30.03.2020

Głoska "s"

31.03.2020

Głoska "s"

31.03.2020

Kolorowanki

01.04.2020

Karty pracy

02.04.2020

Ćwiczenia logopedyczne rozwijające kompetencje jezykowe

03.04.2020

Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe

06.04.2020

Głoska "L"

07.04.2020

co w rurach piszczy

08.04.2020

Głoska "K"

09.04.2020

karty logopedyczne

10.04.2020

karty logopedyczne

10.04.2020

Głoska "cz"

14.04.2020

karty logopedyczne

15.04.2020

Ćwiczenia słuchu fonematycznego i zagadki

16.04.2020

Ćwiczenia  rozwijające kompetencje językowe oraz karty logopedyczne

17.04.2020

Głoska "rz/ż"

20.04.2020

Głoska "z"

21.04.2020

Karty logopedyczne

22.04.2020

Gimnastyka buzi i języka

23.04.2020

Głoska "c"

24.04.2020

Ćwiczenia słuchowe

27.04.2020

Głoski szumiące "sz", "Ż/rz", "cz", "dż"

28.04.2020

Głoska "r"; utrwalanie kolorów

29.04.2020

Ćwiczenia  rozwijające kompetencje językowe

30.04.2020

Głoska "f", "w"

04.05.2020

Głoska "r"

05.05.2020

Karty logopedyczne

06.05.2020

Głoski sz/s, rz/ż/z, r

7.05.2020

Ćwiczenia rozwijające kompetencje logopedyczne

8.05.2020

Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe

11.05.2020

Różnicowanie głosek "s/sz"

12.05.2020

Karty logopedyczne

13.05.2020

Różnicowanie głosek "c/cz"

14.05.2020

Ćwiczenia logopedyczne rozwijające kompetencje językowe

15.05.2020

Różnicowanie głosek "cz/c"

18.05.2020

25.05.2020

Karty pracy

20.05.2020

25.05.2020

27.05.2020

Materiały dla wychowanków

Ćwiczenie Wzbogacające słownictwo i stymulowanie umiejętności językowych

26.05.2020

Bajka Relaksacyjna

28.05.2020

Karty Logopedyczne

28.05.2020

Przymiotniki

29.05.2020

Ćwiczenia usprawniające kompetencje językowe

01.06.2020r.

 Ćwiczenia usprawniające kompetencje językowe

2.06.2020

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE KOMPETENCJE JĘZYKOWE

03.06.2020r.

4.06.2020

5.06.2020

Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe.

Materiały dla wychowanków

Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe

09.06.2020

Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe

10.06.2020

12.06.2020

Materiały dla wychowanków

15.06.2020

Materiały dla wychowanków

16.06.2020

Materiały dla wychowanków

17.06.2020

Materiały dla wychowanków

19.06.2020

Materiały dla wychowanków

22.06.2020

Materiały dla wychowanków

23.06.2020

Materiały dla wychowanków

24.06.2020

Materiały dla wychowanków

25.06.2020

Materiały dla wychowanków

Relacje przestrzenne + karty logopedyczne

29.06.2020

30.06.2020

Materiały dla wychowanków