Katecheza

Zajęcia 25.03.2020

Materiały dla wychowanków

Zajęcia 30.03.2020

Materiały dla wychowanków

Zajęcia 01.04.2020

Materiały dla wychowanków

6.04.2020

Materiały dla wychowanków

8.04.2020

Materiały dla wychowanków

15.04.2020

Materiały dla wychowanków

20.04.2020

Materiały dla wychowanków

22.04.2020

Materiały dla wychowanków

27.04.2020

Materiały pojawią się wkrótce

29.04

Materiały  dla wychowanków

4.05

Materiały dla wychowanków

6.05

Materiały dla wychowanków

11.05

Materiały dla wychowanków

13.05

Materiały dla wychowanków

18.05

Materiały dla wychowanków

20.05.2020

Materiały dla wychowanków

25.05.2020

Materiały dla wychowanków

27.05.2020

Materiały dla wychowanków

1.06.2020

Materiały dla wychowanków

3.06.2020

Materiały dla wychowanków

8.06.2020

Materiały dla wychowanków

Materiały dla wychowanków

15.06.2020

Materiały dla wychowanków

17.06.2020

Materiały dla wychowanków

22.06.2020

Materiały dla wychowanków

24.06.2020

Materiały dla wychowanków