Katecheza

ks. Danelczyk Mariusz

Nauczyciel - katecheta

Zajęcia 09.11.2020

Materiały do pobrania

Zajęcia 10.11.2020

Materiały do pobrania

Zajęcia 12.11.2020

Materiały do pobrania